För en del av våra kunder är fryst lunchmat bara en del av den totala servicen. Till andra kunder levererar vi bara lunchmat. Det finns också möjlighet att köpa eller leasa automater av oss. Vi servar sedan dessa med kaffe, dricka, smörgåsar, kaffebröd, glass och mat.